Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

HISTORIA

Czcionka:

Klub Sportowy Lipno Stęszew powstał w 1926r. z inicjatywy miłośników sportu i rozwoju kultury fizycznej mieszkańców miasta Stęszew. KS Lipno wyłonił się z Organizacji Gimnastycznej „Sokół” działającej na terenach naszego miasta od roku 1895.

W żadnych dokumentach nie widnieje opis założenia klubu, zachował się jedynie przekaz słowny zdobyty od przodków pomysłodawców, który głosi że kilku zagorzałych sportowców - członków Stowarzyszenia Gimnastycznego ‘Sokół” postanowiło stworzyć odrębną organizację sportowa. Trzech mieszkańców Stęszewa: Franciszek Matuszewski, Roman Grębowicz i Franciszek Alejski spotkali się na pogadance u fryzjera Wincentego Szyftera. Dwóch pierwszych zwróciło się do Franciszka Alejskiego o utworzenie klubu sportowego. Franciszek Alejski, Edmund Biegański, Teofil Zeuschner udali się z delegacją do miejscowego przemysłowca stęszewskiego w celu przedstawienia swego pomysłu z prośbą o udostępnienie kawałka ziemi, aby urzeczywistnić powstanie klubu. Stanisław Kazimierz Stawski zaakceptował pomysł i inicjatywę, udostępnił ziemię pod boisko i szatnie, postawił jednak warunek ,aby klub nosił nazwę jeziora Lipna, którego był właścicielem, a wówczas teren zostanie obsadzony drzewami. Tak wyłoniła się nazwa Klubu używana po dzień dzisiejszy. Pierwsze boisko mieściło się więc za traktem kolejowym na trawiastej łące przy drodze do Trzebawia. Mając przyznane boisko, zorganizowano zebranie informacyjno-założycielskie, na którym przyjmowano zapisy na członków klubu. Na następnym zebraniu organizacyjnym, które odbyło się latem 1926 roku wybrany został pierwszy Zarząd Klubu, prezesem został Teofil Zeuschner.

Z chwilą powstania klubu jako pierwsza działała sekcja piłki nożnej, następnie sekcja lekkoatletyczna. Była to podstawowa działalność KS Lipno. Rozwijający się klub przyciągał coraz większą liczbę zawodników, w związku z tym powstały dwie drużyny piłki nożnej, którymi opiekowali się działacze klubowi. Ówczesny zarząd cechuje duża aktywność w działaniu. Zachowany zeszyt z zapiskami informuje nas, że w 1927 r. do życia powołane zostają nowe sekcje: bokserska, przysposobienia wojskowego i gimnastyczno-akrobatyczna. W związku z rozwojem, zwiększaniem się ilości sekcji i ludzi skupiających wokół klubu zdecydowano o rezygnacji z dzierżawy boiska od Stawskiego i przeniesienie treningów i imprez sportowych na boisko miejskie przy ul. Chmielniki (obecnie ul. Wojska Polskiego). Od 1930 roku boisko miejskie służyło klubowi i mieszkańcom. Członkowie zarządu wprowadzili opłacanie składek, które miały pokrywać potrzeby finansowe klubu, zakup sprzętu, stroi itd. Pod koniec roku 1931r. Lipno mogło pochwalić się następującymi sekcjami sportowymi: piłki nożnej, lekkoatletyki, bokserską, gimnastyczno-akrobatyczną, przysposobienia wojskowego i funkcjonującym przy klubie zespołem scenicznym. Zrzeszenie piłki nożnej cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem miłośników sportu o czym świadczy liczne grono zgłoszonych w 1932 r. do Poznańskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej.

W lutym 1932 r. zawiązała się drużyna koszykówki. Wzrastające zainteresowanie działalnością klubową i narastającą liczbą zawodników spowodowało że 14 kwietnia owego roku na zebraniu działaczy zostaje zatwierdzone utworzenie drugiej drużyny koszykarskiej oraz sekcja siatkarska. Dalsze lata charakteryzują się coraz aktywniejszym działaniem poszczególnych sekcji, gdzie wiodącą rolę odgrywała nadal piłka nożna. Lekkoatletyka, pięciobój, koszykówka, sekcja strzelecka, żeglarska, boksu i gimnastyki osiągają już spore wyniki i sukcesy poparte licznymi wyróżnieniami i nagrodami.

Rok 1936 był wyjątkowym dla KS Lipno, ponieważ obchodzono 10-lecie działalności. Na zebraniu członków zarządu postanowiono upamiętnić ów dzień i zorganizować festyn z rozgrywkami tak, aby mogła uczestniczyć w świecie klubowym lokalna ludność. Klub rozwija się z każdym rokiem coraz bardziej o czym świadczy zwiększająca się liczba osób zasiadających w zarządzie oraz zawodników należących do poszczególnych sekcji sportowych. Lipno - bierze coraz częściej udział w imprezach wyjazdowych zdobywając nagrody i liczne grono przyjaciół, sympatyków. Ludność Stęszewa jest dumna z działalności klubu, a także wyników osiąganych przez naszych mieszkańców. Bardzo chętnie i licznie przybywają mieszkańcy na rozgrywki , zabawy wspomagając kasę klubową. Boisko przy ul. Chmielniki (obecnie ul. Wojska Polskiego) jest modernizowane w miarę możliwości finansowych. Ostatnie zapiski w protokolarzach zachowały się z maja 1939 r. opisuje przebieg zebrania i plany na miesiące letnie co do realizacji planu treningowego poszczególnych sekcji. Najazd hitlerowców na Wielkopolskę jesienią 1939 r. przerwał działalność organizacyjną i sportową klubu

Stęszewski stomatolog, miłośnik sportu Karol Wawrzyniak postanawia reaktywować działalność Klubu „ Lipno ”- kontaktuje się z byłymi działaczami i zawodnikami. Już 13 kwietnia 1945 roku jeszcze przed zakończeniem działań wojennych na zebraniu organizacyjnym u Michała Dziubały w Rynku powstał nowy zarząd klubu, którego Prezesem został inicjator reaktywacji Karol Wawrzyniak. Okres ten otwiera nową kartę historii w działalności klubu, gdzie za sprawą Prezesa Karola Wawrzyniaka i zastępcy Tadeusza Borucińskiego klub znowu zaczyna prężnie rozwijać swoją działalność od sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki. Członkowie klubu postanowili postawić drewniany barak przy boisku klubowym na ul. Chmielniki, w którym znajdowała się szatnia i świetlica gdzie mogły odbywać się zebrania i spotkania. Na odzew sportowej społeczności nie trzeba było długo czekać, „Lipno” zakupiło materiał, a zawodnicy i działacze własnymi siłami postawili budynek. Jego poświecenie uświęciło uroczystości związane z jubileuszem założenia klubu. KS Lipno rozwija się coraz prężniej i 16 listopada 1947 r. zostaje zatwierdzone na zebraniu powstanie sekcji tenisa stołowego. Duża zmiana w sprawach organizacyjnych i statutowych klubu zachodzi w styczniu 1949 r. kiedy klub Lipno przyłącza się do Związku Zawodowego Kolejarzy oddział w Wolsztynie. Miało to na celu zwiększenie możliwości rozwoju różnorodnych sekcji przykładowo: piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. Przystąpienie do Związku Zawodowego Kolejarzy przyczyniło się do zmiany nazwy Klubu, która od tej pory brzmiała K.S.Z.Z.K. Lipno.

W 1950 roku zawiązała się sekcja szermierki. W latach 50-tych zawiązują się kolejne sekcje jak: motorowa, szachów, zapasów i rozwijają się wcześniejsze ping-ponga, siatkówki, jednak nadal wiodącą i najbardziej popularną jest piłka nożna. Nowo funkcjonująca sekcja szachowa przyciąga coraz większą liczbę zawodników, przeprowadzane szkolenia, treningi i nowo otrzymany sprzęt zaczynają przynosić rezultaty. Zawodnicy częściej biorą udział i odnoszą sukcesy w zawodach i turniejach. W marcu owego roku do życia powołana zostaje sekcja żeńska Klubu Sportowego Lipno, panie przykładają się do treningów zdobywając nowe umiejętności - sukcesy ciężkiej pracy widoczne są już we wrześniu kiedy to zdobywają Mistrzostwo Powiatu w piłce siatkowej.

Wiemy że okres lat 1950-70 to czas szczególny dla osiągnięć piłki nożnej, Wówczas to Klub przeżywał swoje największe sukcesy. Bliski był awans „Lipna” do III Ligi, przegraliśmy w decydującej rozgrywce jednym punktem z Kościanem. W 1956 roku przy okazji obchodów 30-lecia istnienia klubu ufundowano nowy sztandar. Najmłodszą dyscypliną jaka powstała w 1957 roku z inicjatywy Mariana Hałasa był hokej na trawie, który w początkowym okresie z uwagi na brak wykwalifikowanych trenerów i brakiem tradycji parał się z wielkimi trudnościami. Rozwijający się Klub i jego działalność sportowa i kulturalna została doceniona przez Wojewódzką Radę Narodową, która nadała w 1984 roku klubowi „Lipno” „Honorową Odznakę za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”. Sukcesy jakie odnosił nasz klub i jego zawodnicy zwróciło uwagę trenerów kadry narodowej, którzy powołali do Reprezentacji Kraju zawodników Klubu. Pod koniec lat 80-tych, rozpoczęła się budowa nowej siedziby klubu z trzema płytami do gry i odpowiednim zapleczem socjalnym przy ul. Trzebawskiej. To nowy rozdział w historii Klubu. Do tego okresu przetrwały praktycznie trzy sekcje: szachowa, piłki nożnej i hokeja na trawie.

Klub rozmija szczególnie działalność w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie powszechnego uprawiania sportu, selekcję dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, kształtowanie nawyków do czynnego uprawiania sportu oraz dbania o własną sprawność fizyczną, umiejętności pracy
i gry w zespole, poszanowanie dla rywala, przestrzeganie zasad fair play, wychowania poprzez sport – to podstawowe cele realizowane przez zarząd klubu. 
Systematyczne treningi są prowadzone na boiskach sportowych, których nasz klub jest użytkownikiem oraz na salach gimnastycznych będących w użytkowaniu szkół na terenie gminy. Klub uczestniczy w rozgrywkach ligowych WZPN, PZHT, WZHT i PZSz oraz turniejach na terenie w kraju i zagranicą odnosząc wiele sukcesów.

W 2012 roku sekcja szachowa tworzy własną, Autonomiczną Sekcję Szachową KS LIPNO.

Obecnie w Klubie trenuje ok. 160 dzieci i młodzieży, dwie drużyny seniorów poszczególnych sekcji oraz czynnie działające drużyny oldboys. Klub utrzymuje się w dużej mierze z dotacji z Gminy Stęszew oraz środków pozyskanym od firm i osób indywidualnych.

Klub prowadzi swoją działalność
dzięki znaczącemu wsparciu
Gminy Stęszew
w ramach otrzymanych dotacji
na upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Klub  korzysta z dotacji

Ministerstwa Sportru i Turystyki

w ramach programu

KLUB edycja 2017